Kraftverksdrift – Deponi Gas Kraftgenerering Avgasbehandling

Kraftverksdrift – Deponi Gas Kraftgenerering Avgasbehandling

Styrningsinnehåll: NOx

Styrningsvärde: NOx reducerat från 2000mg/3 till 50mg/3

Antal program:SCR DeNOx

Deponi Gas Power Generation Avgasbehandling

GRVNES tillhandahåller selektiva katalytiska reduktionssystem och injektionssystem för att reducera NOx från 500-3500 mg/m3 till 100/75/50 mg/m3 i generatoraggregat.

Avgaserna som ska behandlas är CO+NOx för gaseldade generatoraggregat och CO+PM+NOx för oljeeldade generatoraggregat.

GRVNES denitrifieringssystem kan välja styrning med öppen eller sluten krets.För att möta de faktiska behoven för olika tillämpningsscenarier.

Gränssnittet människa-maskin i GRVNES denitrifieringssystem är enkelt och kan användas av företags fälttekniker efter professionell utbildning.


Posttid: 30 maj 2022