Panna & Ugn

Teknik introduceras

Green Valley miljöskydd har utvecklat "GRVNES" SCR denitrifieringssystem efter år av koncentrerad forskning om kväveoxidbehandling av bränslepanna och ugn.Systemet är speciellt utformat för att fungera effektivt under förhållanden med instabil avgastemperatur och gaskvalitet.

Vid behandling av oljeeldade pannavgaser genereras kväveoxider huvudsakligen genom oxidation av kväve i luften vid hög temperatur, så den genererade NOx kallas termisk NOx.Dess utbyte är en temperaturfunktion av flamstrukturen.SCR-behandling behöver inte transformera utrustningskroppen, endast för avgasbehandling.

Tekniska fördelar

1, oberoende forskning och utveckling, övergripande design

2, mogen och pålitlig teknik, hög denitreringseffektivitet, minska ammoniakutsläpp

3. Enhetlig ammoniaksprutning, litet motstånd, mindre ammoniakförbrukning, relativt låg driftskostnad

2.5 Panna och ugn(3)
2.5 Panna & Ugn