DeNOx-system – selektiv katalytisk reduktion (SCR)

Teknik för kraftverk, energi-från-avfallsanläggningar och industrianläggningar

Grvnes SCR DeNOx-system Förutom användning i kraftverk (högdammkonfiguration) har vi också framgångsrikt använt selektiv katalytisk reduktion (SCR)-teknik för avfallsförbränning och andra industriella processer.

2.1-Power-Generation

DeNOx-system, selektiv katalytisk reduktion (SCR)