Avgasbehandling av förbränningsmotor

Grvnes miljöskydd har utvecklat en uppsättning "grvnes" SCR denitreringssystem för behandling av kväveoxider i förbränningsmotorer efter år av mödosam forskning.Efter speciell design kan systemet fortfarande realisera högeffektiv drift under tillstånd av instabil avgastemperatur och gaskvalitet;Viktiga delar tål de vanliga föroreningarna i deponigas och säkerställer en långsiktigt stabil drift av systemet.

DCIM/101MEDIA/DJI_0228.JPG