Gasturbinapplikationer

Huvudområdena för behandling av avfallsgas från grvnes gasturbiner inkluderar: gaskraftverk för deponier, kraftverk för distribuerad energi, biologisk råläkemedelsanläggning, kemisk anläggning och andra arbetsområden.

Innehållet i standardreningen för avfallsgas inkluderar: CO, PM, NOx, HC och andra komponenter

Grvnes oxidationskatalysator applicerad på gasturbiner är en målinriktad utvecklingsprodukt som kan tillhandahålla ett-till-en behandlingsschema för komplexa tillämpningsscenarier.

Vår systemdesign uppfyller inte bara de lokala miljöskyddskraven, utan ger också kunderna mer ekonomiska och säkrare lösningar.

gas1