Behandling av avgaser från fartygsmotorer

Kväveoxiden i avgaserna från marina motorgeneratorer är en gas som bildas genom oxidation av kväve i cylindern vid hög temperatur, som huvudsakligen består av kväveoxid och kvävedioxid.Green Valley miljöskydd har utvecklat en uppsättning "grvnes" SCR-denitreringssystem för behandling av kväveoxider i avfallsgasen som släpps ut av marina generatorer efter år av mödosam forskning.Efter speciell design kan systemet fortfarande realisera högeffektiv drift under tillstånd av instabil avgastemperatur och gaskvalitet;Viktiga delar tål de vanliga föroreningarna i deponigas och säkerställer en långsiktigt stabil drift av systemet.

Kryssningsfartyg vid hamnen.Flygfoto över vackra stora vita skepp vid solnedgången.Färgglatt landskap med båtar i marina bay, hav, färgglad himmel.Ovanifrån från drönare av yacht.Lyxkryssning.Flytande liner