Metall DPF

Metall DPF

Passve regenerering: DPF-bäraren är belagd med ett lager av ädelmetallkatalysator.Under lämpliga temperaturförhållanden reagerar NO2 som produceras av DOC-enheten kemiskt med C i DPF, och reaktionens kemiska ekvation är som följer

C+2NO2=CO2+2NEJ
C+O2=CO2

Huvudekvationer för kemiska reaktioner för avlägsnande av CO och HC i DOC-enheten

4HC+5O=2H2O+4CO
SQF+O2=H2O+CO
2CO+ O2=2CO2
2NO+O2=2NO2
C+O2=CO2

DPF av metall a