Gasturbin

Förbränningsmotorer släpper ut stora mängder kväveoxider.Tekniken för selektiv katalytisk reduktion (SCR) är den mest kraftfulla av alla åtgärder för att minska kväveoxider och kan minska utsläppen till mycket låga nivåer.För detta ändamål sprutas ytterligare en vätska (AdBlue) in i avgasledningen efter turboladdaren och förångas på vägen till katalysatorn.Där omvandlar AdBlue kväveoxiderna på katalysatorn till kväve och vatten, både naturliga och helt giftfria komponenter.Den uppmätta mängden AdBlue och dess fördelning över katalysatorn bestämmer systemets effektivitet helt avgörande.

GRVNES erbjuder olika lösningar optimerade för den specifika applikationen.Som tillverkare och leverantör av hela avgassystemet drar kunderna nytta av ett resultat som tar hänsyn till utsläppen som helhet och erbjuder en skräddarsydd lösning som är optimalt anpassad till kraven.

2.3 Gasturbin