Katalysator

Egenskaper för vanliga typer av scr-denitrifikation

SCR-katalysator

Låg temp

Medium temp

Hög temperatur

Katalysatortyp

CuO-SCR

VWT-SCR

Fe-zeolit

Värmebeständighet

180-500

200-450

350-550

Optimal temp

200-280

280-420

400-530

Svavelbeständighet

Låg

Hög

Bränslets svavelhalt

25 ppmeller avgas som innehåller svavel 2 ppm

Åldringsmotstånd

Hög

Lägre

Hög

Maximal DeNOx effektivitet

98 %

98 %

98 %

Reaktionsekvation

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2

8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2O

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2+6H2O

2NH3 + NEJ + NEJ2 → 2N2+3H2O

Katalysator

Katalysatorval: Kunderna kan välja olika typer och formuleringar av
katalysatorer enligt olika tillämpningsscenarier.