Marin

GRVNES tillhandahåller tekniska emissions- och akustiska lösningar för fartyg som måste uppfylla befintliga och förväntade bestämmelser från International Maritime Organization (IMO) och Emission Control Area (ECA).Våra kärnprodukter inkluderar:

1. Marin DPF-utrustning utformad för att minimera partikelutsläpp.

2. Marin SCR-utrustning utformad för att minimera NOx-utsläpp.

marin1