En biogasgenerator för biomassa i Kina för att uppfylla standarden för avgasrening.

En biogasgenerator för biomassa i Kina för att uppfylla standarden för avgasrening.

Styrningsinnehåll: NOx

Styrningsvärde: NOx reducerat från 600 mg/3 till 30 mg/3

Antal program:SCR DeNOx

En biogasgenerator för biomassa i Kina för att uppfylla standarden för avgasrening

GRVNES strävar efter att tillhandahålla den bästa ekonomiska lösningen för avgasrening av gaseldade kraftverk.

Den integrerade kylanordningen som utvecklats av Guangdong GRVNES miljöskyddsteknik har antagits för att samla temperaturen på luftinloppet och utloppsporten i realtid för effektiv temperaturkontroll.Med förutsättningen att katalysatorns effektivitet säkerställs, säkerställer den inte bara den erforderliga temperaturen för den katalytiska reaktorn, utan undviker också förstörelsen av katalysatorn under inverkan av hög temperatur.

Vid utformningen av den katalytiska enheten undviker den effektivt korrosion av komplexa gaser och förlänger katalysatorns livslängd i största utsträckning.

Realtid och korrekt datainsamling säkerställer utrustningens effektiva bearbetningskapacitet.


Posttid: 30 maj 2022